Stránky venované mágii,ezoterike a astrológii...
Google
RUNY sú systém čiar a kúziel vytvorený starými germánskymi ( teutonskymi) kmeňmi. Už pred 3500 rokmi príslušníci týchto kmeňov vytvorili jedinečnú a kompexnú duchovnú civilizáciu,ktorá sa rozšírila po celej severnej Európe. Je známe,že najstaršie runy boli vlastne symboly vytesané do skaly a kameňa,zachytávajúce vesmírne náhľady šamanov doby bronzovej. Tieto znaky vznikali a nadobúdali svoj význam v stave tranzu, keď sa šaman napojil na vyžšiu myseľ,Ducha a komunikoval tak s druhým brehom. V rokoch 500-400 pred.n.l. kmeň Eruli vytvoril celý systém týchto posvätných znakov a skombinoval ho s nordickým písmom, a tak vznikol runový systém,ktorý je známy dodnes.

Runy dnes existujú v dvoch podobách a to ako runové karty a runové kamene.
Aj keď existuje mnoho spôsobov ako runy vykladať, ten najčastejší je obyčajné pohodenie run na podložku. Tie uprostred symbolizujú tú najsilnejšiu,najpodstatnejšiu energiu,informáciu. Runy, ktoré dopadnú symbolom hore znázorňujú veci zrejmé a tie so symbolom dole veci skryté.


Feoh (Fehu)je hlavná runa prvého aettu a súčasne runa otvárajúca runový ročný cyklus

Základny význam:  peniaze,bohatstvo,zmysel pre hodnoty,ego, karma
Kúzelné využitie  :  pokrok v projektoch, posielanie energie ďalším runám, dočasné zmeny
Božská asociácia:  Frayja,Audhumla,Surt,Niord,Frey


Ur (Uruz)-  pri tejto rune sa stretávame s odumieraním niečoho vo svojom vnútre respektívne dovoliť niečomu konečne odísť

Základny význam:  sila,liečenie,duševná sila,vnútorna zmena,duchovná sila
Kúzelné využitie  :  dodanie sily,energie,odvahy
Božská asociácia: Firogynn,Thor


Thorn (Thurisaz)-  thorn je bránou,priechodom medzi dvoma rôznymi svetmi,medzi vonkajškom a vnútrajškom ,medzi pozemským a božským

Základny význam: ochrana,nešťastná udalosť,sebedisciplína,organizácia,očistenie,meditácia
Kúzelné využitie  :  rozchod,obrana,zmena
Božská asociácia:  Thor


As (Ansuz)-  potreba naučiť sa vyživovať samého seba,svoje telo,dušu aj srdce aby sme mohli poskytnúť  duchovnú potravu a výživu ostatním

Základny význam:  povýšenie,vedenie,prínos informácií,starostlivé plánovanie,božská múdrosť
Kúzelné využitie  :  múdrosť,inšpirácia,výrečnosť
Božská asociácia:  Odin,Huginn,MuninnRad (Radiho)- odpovedá úrovni ktorej sa týkaju závažné otázky vnútornému učiteľovi,sprievodcovi, svojemu vyžšiemu Ja a to prostredníctvom meditácie a modlitby

Základny význam:  cestovanie , prokrok,zmena v myšlienkových pochodoch,nová duchovná cesta
Kúzelné využitie  : ochrana behom astrálneho alebo fyzického cestovania, získanie niečoho dôležitého k pokroku a rozvoju
Božská asociácia: Regin


Ken (Kenaz)- táto runa je runou otvárania. Otvára tmu ohnivým zábleskom svetla,prebudenie chuti k činom a pohybom, emócie

Základny význam:  dokumenty,knihy alebo iné záznamy,myšlienky,riešenia,úspech,tvorivosť,otvorenosť
Kúzelné využitie  :  vytvorenie a otvorenie,osvietenie,všetky ohnivé kúzla,nová láska,vzťahy,partnerstvo
Božská asociácia: FreyjaGyfu (Gebo)- kvalitný zväzok poskytuje každému z partnerov samostatnosť a priestor pre jeho jedinečnosť a zároveň spája tieto jedinečné bytosti v jedinečný celok. Najvzácnejším darom tejto runy je dar slobody.

Základny význam: partnerstvo,materiálny dar,štedrosť,úspech,nadanie-hudobné alebo umelecké
Kúzelné využitie  :  vytvorenie rovnováhy,liečenie,prepojenie energií, všetky vzdušné kúzla
Božská asociácia:  Idunna,GefionWyn (Wunjo)-  princípom tejto runy je radosť a svetlo. Radosť je emócia,ktorá má v sebe enormnú silu k vytváraniu nových energií a k odstraňovaniu energetických blokád.

Základny význam:  skupinová myseľ-rodiny,skupiny,klanu.., oslavy,sviatky,úspech,naplnenie,harmónia
Kúzelné využitie  :  spojenie energie skupinovej mysli,naplnenie priania,úspech
Božská asociácia: AlfsHagal (Hagalaz)-  runa s najposvätnejším číslom severanov- deviatkou a runa nevedomia. Prostredníctvom tejto runy sa oslobodzujú všetky potláčané túžby,potreby a sny.

Základny význam:  rušivá fyzická udalosť,dezilúzia,duchovný boj,ochrana proti nepriateľom
Kúzelné využitie  :  prekonávanie prekážok,obmedzovanie,požehnanie,ochranné aktivity
Božská asociácia: Holda,GandreidNyd (Naudhiz)- pozitívnejšou stránkou Nydu sú limity,ktoré sme si stanovili vedome sami.
Negatívnejšou teda ohraničenie ,ktoré je dielom niekoho zvonka. Obe však nemusí byť ľahké prekonať.

Základny význam:  fyzické,emotívne a duchovné potreby
Kúzelné využitie  : hľadanie a nájdenie slobody, obrátenie zla v dobro, odvrátenie nepriateľa
Božská asociácia: Nott, temní elfoviaIs (Isa)- predstavuje absenciu kontaktu so životom,so životodárnymi energiami, apeluje k odstráneniu všetkého starého

Základny význam:  fyzická,duševná a duchovná iniciatíva
Kúzelné využitie  :  zastavenie negatívnej energie, zmrazenie situácie,očistenie,jasnosť,odvrátenie negatívnych síl
Božská asociácia:  Zmrznutý obri,Skadi


Jera (Jera)- zdôrazňuje aspekt trpezlivosti,ktorá v konečnej fáze vedie k zberu úrody v materiálnom a spirituálnom zmysle.

Základny význam:  zlepšenie fyzického stavu,nový domov,renovácie,nová práca,nový vzťah,priblíženie sa k duchovním cieľom
Kúzelné využitie  : menšie zmeny,zber toho čo ste urobili,ocenenie,zlepšenie situácie
Božská asociácia: Fray,Scyld,Sif


Eoh (Eihwaz)- predvídať následky svojich činov a myšlienok, to je požiadavkou tejto runy.Dôraz sa kladie na zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť.

Základny význam:  náhla ale prospešná zmena fyzického prostredia ,návrat starých priateľov alebo nepriateľov, smrť, duchovné zasvätenie
Kúzelné využitie  :  naladenie energie,dosiahnutie cieľa,dokončenie projektov
Božská asociácia: Uller,Frigg,Dises


Pertho ( Peorth)- 
symbolizuje pomyslenú čiaru medzi životom a smrťou, je pokladaná za osud, hľadanie vnútornej premeny

Základny význam:  kúzla,odhalenie tajomstva,záujem o okultismus,božský zásah
Kúzelné využitie  :   porozumenie skrytých energií,začiatok,tajomstvo,šamanizmus,osud
Božská asociácia: Wyrd,NornAlgiz (Eohl)-
má moc odohnať od nás všetko zlé,stará sa o nás ako matka, pomáha dosiahnuť stav osvietenia

Základny význam:   pomoc zvonku,etika a hodnoty,ochrana,cesta osvietenia,intuícia,informácie
Kúzelné využitie  :  ochrana,šťastie,obrana,rozvoj okultních schopností
Božská asociácia:  Valkýry,HeimdallSowelu ( Sigil,Sol)-
záchrana, víťazstvo poriadku nad chaosom, prináša úspech a nádej na dosiahnutie cieľa,podporuje naše úsilie

Základny význam:   úspech,liečenie,dosiahnutie clieľa,využitie božskej energie, nájdenie správnej cesty, poznanie skutočnej vôle.
Kúzelné využitie  :  víťazstvo,úspech,vyliečenie,nové rozhodnutia vedúce k úspechu
Božská asociácia:  Sunna,BaldurTiwaz (tyr)- 
hrot božskej kopie, absolútna spravodlivosť,dodáva potrebnú odvahu a rozhodnosť,varuje pred nečestným jednaním

Základny význam:  spracodlivosť,vyhraná bitka,nájdenie duševného i emočného poriadku, viera
Kúzelné využitie  :  spravodlivosť,česť,víťazstvo,viera,osobná bezpečnosť,odvaha,sebeobrana
Božská asociácia: Tyr,SaxnotBerkana ( Beorc)- 
znovuzrodenie,zdravie,očistenie od zlého , nový začiatok odstraňujúci bývalé skutky,predpovedá narodenie a napomáha mu

Základny význam:  narodenie,počatie dieťaťa,nová práca,vzťah,emočná spokojnosť,ochrana žien
Kúzelné využitie  :  začiatok nového projektu, zariekadla narodenia,očistenie
Božská asociácia:  Berchtolda,BerchtaEhwaz ( Eh )- 
vyjadruje potrebu moci,dôvery a oddanosti,obnovuje zmysel pre rovnováhu a kontrolu,

Základny význam:  pohyb,spolupráca medzi dvoma stranami,jednanie,božská sila
Kúzelné využitie  :  uvedenie niečoho do pohybu,vytvorenie vzťahu,partnerstvo,prekonanie prekážok,okultné schopnosti
Božská asociácia:  Sleipnir,Božské dvojčaMannaz ( Man)- 
symbolizuje ľudské spoločenstvo spojené pevne dohromady,učí nás nájsť si vlastné miesto na tomto svete,ako byť ostatním užitočný, varuje pred izoláciou od okolia

Základny význam:   záležitosti týkajúce sa kariéry,skupiny ľudí,organizácie,priateľstva,božská energia
Kúzelné využitie  :   zjednotenie,inteligencia,pokrok vpred,kariéra
Božská asociácia:  Mannus,Ask,EmblaLaguz ( Lagu)- 
varovanie pred nebezpečenstvom, symbolizuje prerod a pomáha zvládnuť ho bez strachu

Základny význam:  zvýšena citlivosť,nevedomá myseľ,sny, vesmírna láska, kolektívne nevedomie
Kúzelné využitie  :   posilnenie okultnej práce, výklad snov
Božská asociácia:  Mani,Bil,HjukiInguz (Ing )-
naznačuje znovuzrodenie, podporuje akýkoľvek začiatok novej práce , sľubuje istotu odmeny a kľud.

Základny význam: príroda a svet okolo nás, rovnováha,vášeň,nájdenie harmónie,zbavenie sa niečoho čo nám vadí
Kúzelné využitie  :  sústredenie,príležitosť,prekonanie mentálnej choroby, utíšenie domácich nedorozumení
Božská asociácia: Elves,ElfOdal (Othala)-
predstavuje naše spojenie s domovom a pomáha nám vytvoriť v ňom pohodu

Základny význam: výstavba domu,myslenie,či viery
Kúzelné využitie  : blahobyt,šťastie,dedičstvo
Božská asociácia: Hlodyn,OdinDagaz ( Daeg)- 
dáva nám vidinu radostného života naplneného mnohými zmenami,ktoré môžu byť často náhle a prekvapivé , učí nás chápať všetko ako celok a s určitým nadhľadom

Základny význam:  uspokojenie,pozitívny prístup,rovnováha,zmena životného štýlu
Kúzelné využitie  :  duchovné osvietenie,zmeny vedúce k duchovnému rastu,šťastiu a bohatstvu
Božská asociácia: Baldur

Najbežnejšie spôsoby vyladania s runami:

1. Runy si môžeme vykladať tak, že si položíme otázku a vytiahneme si jednu runu, ktorá bude vyjadrovať odpoveď. Tento výklad môžeme robiť každý deň.

1

2. Iný spôsob je ťahanie 3 rún:
Prvá runa v tom prípade vyjadruje blízku minulosť spojenú s otázkou, druhá súčasnosť a tretia budúcnosť, teda vyriešenie otázky.

1 2 3

3. Runy sa môžu vyložiť do kríža. Zvisle i vodorovne po dve runy / bude ich spolu 4 /:
Ľavá runa /1/ v tom prípade znamená o aký problém ide, napravo /2/ vyjadruje o čo nejde, horná runa /3/ ukazuje čo problém korunuje, runa dole /4/ ukazuje kam to vedie, tak je to dobre.

  3
1   2
  4

4. S runami sa najčastejšie pri celkovom výklade nejakého problému používa tzv. Runový kríž. Postup je ako na obrázku dole. Prvá runa naľavo /1/ vyjadruje minulosť, runa /2/ súčasné vplyvy, runa /3/ napravo popisuje možnú budúcnosť, Runa /4/ dole ukazuje na príčinu vzniku situácie, Runa /5/ v strede vyjadruje problémy a prekážky na ceste, posledná runa /6/ ukazuje na výsledok.

  6
1 5 3
  2
  4
Získajte nových zákazníkov za 10min!
ETARGET Vám privedie na stránky nových návštevníkov už od 1 Sk!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one