Stránky venované mágii,ezoterike a astrológii...
Google

Chiromantia-čítanie z dlane


Techniky veštenia

Veštenie z ruky- Chiromantia:

predpovedanie budúcnosti na základe výkladu čiar na ľudskej dlani. Podľa okultistov existujú štyri hlavné čiary - srdca, hlavy, osudu a života, a sústava siedmych planét - Merkúru, Apolla, Saturna, Jupitera, Venuše, Marsu a Mesiaca.

Nakoľko prvé astrologické názory sú spojené s veštením z ruky, predpokladá sa že chiromantia má pôvod pred 4 tisíc rokmi u babylonských kňazov.

Pri chiromantii je veľmi dôležitá charakteristika čiar. Všetky čiary na dlani by mali byť (!) zreteľné a jednoznačné.., bez prerušení. Čím jednoduchšie, tým zreteľnejšie. V starých učebniciach sa uvádza, že ideálne čiary sú sfarbené do ružova, a tým poukazujú na zdravý organizmus, silnú psychiku. Nuž ideálne čiary sú zriedkavé a sfarbenie býva rôzne i vzhľad je rôzny. Čiary sa ohýbajú, sú prerušované, majú zreteľné preliačiny, sú tam možné hviezdičky, krížiky, ostrovy. Často bývajú rozvetvené. Môžeme ich prirovnať k stromu vo voľnej prírode, ktorý tiež nerastie ideálne. Na dlani skutočne vidíme čosi zo svojho stromu života, ktorý nám ukazuje naše možnosti,ale aj obmedzenia.

Na dlani máme dočinenia aj s tzv, znakmi „omen“, ktoré pri posudzovaní musia byť posudzované s príslušnými čiarami, alebo pahorkami, ktoré rušia a až potom hovoriť o ich význame. Napríklad kríž – často popisovaný príliš čierne, alebo zlovestne – môže niektoré čiary, pahorky, významne obohatiť. Vetvenie smerom nahor – úsilie, pozitívne myslenie. Vetvenie smerom nadol – opúšťanie sa, hľadanie opory. Priečne čiaročky – zábrany, prekážky. Bodkovaná čiara – zástavky, skoky. Vlasové čiary – zoslabenie. Zreťazené – komplikovanosť, odklon. Vlnitá čiara – neistota, hľadanie. Dve súbežne bežiace čiary – pomoc, podpora, rozvoj síl. Dve rozbiehajúce sa čiary – rozpoltenosť záujmov. Najčastejšie vyskytujúce sa znaky „omen“ na dlaniach : bod alebo body – porucha zdravotná. Kríž – výzva na nasadenie, na pahorku Jupitera – spokojnosť, na pahorku Apolla – šťastie. Hviezda – nečakaná udalosť, pokušenie, prílišné snaženie.


Čiara života čosi vypovedá o vitalite a priebehu života. Vitalis alebo brázda života uzatvára oblasť Marsu /vôľa, pohon) a oblasť Venuše /city/, obidve oblasti sa takpovediac zväzujú dokopy. Keďže obe sily symbolizujú aj prekonanie smrti, umožňuje veľkosť tejto, chiromantovi nahliadnuť do elementárnych síl človeka.

Čiara života uzatvára oblasť Marsu a pahorok Venuše. Od pahorka Marsu, môže vychádzať kratšia, dlhšia čiara, ktorú voláme čiarou Marsu, sponzorskou čiarou (sponzorovať môžeme aj duchovno). Táto čiara poukazuje na zvýšenú pripravenosť k telesnému pohybu, akcie schopnosť k boju a duševnej čulosti. Človek je aktívny a podnikavý. Pri zlej ruke (chiromant posudzuje globálne) môže znamenať agresivitu a brutalitu. Pri posudzovaní tejto čiary sa musí brať do úvahy aj forma a vzhľad nechtov.

Z pahorku Marsa dohora k čiare hlavy smerujúce čiary sa nazývajú čiary ochoty, pomoci. Človek je k ľuďom ústretový a je ochotný pre iných urobiť veľa. Ochota pomáhať vychádza z vnútorného popudu a nie zo ziskuchtivosti.


Čiara hlavy je druhou nemennou čiarou na našej dlani. Priebeh: čiara začína približne na tom istom mieste ako čiara života, teda medzi palcom a ukazovákom. Ideálna čiara hlavy prechádza jemným oblúkom naprieč dlaňou a končí asi na šírku dvoch prstov pod malíčekom.

Jej význam z psychického hľadiska poukazuje na naše myslenie, schopnosť sústrediť sa, taktiež vypovedá o našich vlastnostiach.

Ideálny priebeh čiary poukazuje na myšlienkové bohatstvo, schopnosť sústrediť sa, správny úsudok a dobrú pamäť. Človek má pevnú vôľu, je vyrovnaný- Druhí ľudia sú mu nie ľahostajní, ale nevnucuje a im.

Čiara srdca je treťou dôležitou a nemennou čiarou, ktorá nesmie chýbať na žiadnej ruke. Táto čiara má viacero pomenovaní. Jedným nie celkom správnym je čiara citov, lebo city sa skôr odrážajú na pahorku Venuše. Snáď najsprávnejším názvom čiary srdca je emocionálna. Na čiare srdca vidíme aká je intenzita emócií, či sú slabšie, alebo silnejšie, či sú ovládateľné /bočné spojenia s čiarou hlavy/, alebo alebo neovládateľné. Samozrejme, že pozerať musíme na obe ruky. Z organického hľadiska čiara srdca poukazuje na celé krvné riečište, taktiež na obličky.

Jej priebeh je na okraji dlane pod malíčekom (prst Merkúra) a smeruje jemným oblúkom k ukazováku (prst Jupitera), alebo medzi ukazovák a prostredník (prst Saturna). Je to ideálny priebeh čiary srdca.

Získajte nových zákazníkov za 10min!
ETARGET Vám privedie na stránky nových návštevníkov už od 1 Sk!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one