Stránky venované mágii,ezoterike a astrológii...
Google
Veľká arkána sa začína kartou Blázna, ktorá je bez čísla a končí kartou Svet s číslom 21

 Blázon

0 - Blázon je kľúčovou kartou tarotu, je kartou bez miesta a priraďuje sa mu číslo 0 a zároveň konečné 22. Z astrologického hľadiska korešponduje s Býkom. Alchymisticky je to sulfur, Archetypicky je to dieťa v nás. "Múdry blázon" predstavuje spontánnosť je ostatnými zosmiešňovaný, ale v skutočnosti je jeho myseľ otvorená novým zážitkom. Dáva človeku veľké ciele a ideály a preto prehliada kaluže a priepasti, ale keďže je blázon, sprevádza ho na jeho ceste šťastie. Zobrazuje múdrosť, ktorú zväčša väčšina v okolí považuje za bláznovstvo, ale zároveň aj blázna, ktorý dosiahol vyššiu múdrosť. Nemúdry i múdry blázon v sebe zahŕňajú nepokoj tohoto sveta.

 Mág

1 - Mág je číslom začiatku, vyjadruje prvotnú energiu. Astrologicky korešponduje so Slnkom. Vo všeobecnej rovine symbolizuje vôľu, alchymisticky separáciu živlov. Karta hovorí o inteligencii, prispôsobivosti a prislúcha Mágovi, ktorý má schopnosť tvoriť, kombinovať, ale aj manipulovať. Dáva svojmu nositeľovi schopnosť využívať situáciu a uplatňovať svoje schopnosti, samozrejme kombinácii s ostatnými číslami, ale je len na vás či a ako prekonáte pokušenie tieto svoje predpoklady zneužijete alebo využijete a čo si vlastne vyberiete.

 Velekňažka /pápežka/

2 - Veľkňažka je princípom spojenia, zväzku a plodnosti. Astrologicky zodpovedá Mesiacu. Alchymisticky znamená rozloženie. Spája s Kňažkou, matkou bohyňou majúcou múdrosť a vnútornú podľa niektorých autorov oživujúcu silu. Je držiteľkou veľkého tajomstva a predstavuje intuíciu, vnímavosť a múdrosť. Je zosobnením ezoternej podstaty ženy ale aj gnostickou Sofiou. Intuícia sa skrýva v každom z nás, ale jej pochopenie a odhalenie tajomstva, ktoré je za závesom materializmu, závisí od našej úprimnej snahy. Podľa kariet, ktoré ju obklopujú bude vyjadrovať plodnú alebo rušivú samotu.

 Cisárovná

3 - Cisárovná je číslom zrodenia, plodnosti a symbolizuje styky. Astrologicky sa viaže k Rakovi a Zemi. /Niektorí ju spájajú seleusínskymi mystériami./Alchymisticky je pokračovaním rozkladania. Patrí Cisárovnej, ktorá predstavuje archetyp matky, dobrý obchod a bohatstvo. Je v nej všetka pozemská ženskosť, ktorej využitie vám dáva krídla a možnosť vzlietnuť. Nesmiete však slúžiť potrebám vlastného tela a ani ním opovrhovať. Vyjadruje stálosť, silu a tvorivú schopnosť. Obohacuje poznanie muža, ktorý sa so ženou po prvý raz stretol ako s matkou a to premieta do všetkých ostatných vzťahov. Cisárovná je jednotou matky, manželky, sestry a dcéry. Môže byť nežná ale i temná.

 Cisár

4 - Cisár je číslo, štvorca a nesie so sebou význam zastavenia sa a obmedzení v podobe hraníc. /V numerológii spolu s osmičkou sa dotýka toto číslo karmy/. Cisár, v astrológii sa spája s Jupiterom. V alchýmii s vylúhovaním. Pôsobí od stredu kruhu k okrajom. Je to archetyp otca a vzťah k nemu /zosobnenie mužskosti/ sa premieta do ďalších stretnutí. Karta predstavuje autoritu, moc, pevnosť a dobrú pozíciu. Vládne všetkému pozemskému a praktickému, je zosobnením
múdrych činov, je stelesnením stability, vedomia a racionálneho princípu. Hovorí o tom, že tvorenie je zákonom. Skrýva v sebe ponaučenie správať sa k ľuďom tak, ako chcete, aby sa správali oni voči vám.

 Veľkňaz

5 - Veľkňaz je číslom pohybu a zjednotenia. Predstavuje vnuknutie Astrologicky sa spája Veľkňaz, ktorý zastáva morálne tradície, duchovné vedomosti s Merkúrom. Alchymisticky predstavuje destiláciu a "soľ" filozofov. Je archetypom svätca. Aktívne vás učí duchovnej čistote a zosobňuje intelekt. Je symbolom ľudskej snahy spojiť sa s Bohom. Upozorňuje vás, že najspoľahlivejšieho vodcu nájdete vo svojom srdci. Ideou tejto karty je, že existuje len jedna pravda, ktorá má dvojakú tvár

 Zaľúbení

6 - Zaľúbení symbolizujú križovatku alebo voľbu medzi povrchnosťou a skutočnou láskou. Ako ideálne riešenie tejto dilemy
sa javí pretrpenie napätia rozporuplných túžob. Tým nastáva spojenie protikladov a vy dospejete k významnému kroku vo svojom
vývoji.


 Voz

7 - Voz uháňa rýchlo s odvahou vpred. Ak ste sa raz rozhodli pre nejaký odvážny čin, mali by ste si uvedomiť, že kráčate vpred s protichodným vlastnosťami /ako napr. rozum a cit/, ktoré je potrebné v prvom rade zosúladiť. Odvaha voči nebezpečenstvu, ktoré nepoznáte je hazardom.

 Spravodlivosť

8 - Spravodlivosť, karta rovnováhy, poriadku a dodržiavania prírodných zákonov. Úlohou každého je chrániť sa zjednodušených súdov a snažiť sa najskôr druhého pochopiť. Pripomína nám znak nekonečna a absolútnosti božích zákonov. Každý dostane to, čo si zaslúži, podľa jeho konania.

 Pustovník

9 - Pustovník hľadajúci hlbšie pochopenie zmyslu života. Hľadanie cesty k pravde je často cestou samoty alebo cestou človeka, ktorý kráča za svojim zmyslom bez veľkého ohľadu na svoje okolie. Pustí k sebe len tých, ktorí pochopia jeho múdrosť.

 Koleso šťastia

10 - predstavuje nielen šťastie ale i to, že raz môžete byť hore a raz zas dole. Z bludného kruhu, ktorý vás v živote vrhá z jedného
extrému do druhého, vykročíte, ak vstúpite do jeho stredu. Ak si uvedomíte večnú premenlivosť života a budete si zachovávať
nadhľad.

 Lev

11 - vyjadruje Silu - ušľachtilú vnútornú energiu. Sila vo vás, je vlastne trpezlivosťou a vytrvalosťou znášať bolesť a práve táto sila vás robí neporaziteľnými. Spája sa zároveň s odvahou a zobrazuje to, čo človek môže dosiahnuť vďaka svojmu presvedčeniu a
neúnavnej snahe.

 Obesenec

12 - predstavuje Obesenca, ktorý je spútaný vlastnými zvykmi a zlozvykmi. Skrýva však aj zasvätenca vo vás samotných.
Tajomstvo ukryté hlboko vo vašom vnútri však nemožno získať násilím. Plánovanie je pre vás vhodnejšie ako nepremyslená a
rýchla akcia vpred.

 Smrť

13 - niekde sa udáva aj ako arkánum bez mena. Znamená symbolickú Smrť, ktorá prináša oslobodzujúcu zmenu v živote. Každá zmena je pre váš životný vývoj nevyhnutná. Zbavuje vás neužitočných vzťahov a vecí. Pripomína pominuteľnosť hmotných vecí a bránite sa jej len, ak ste si zvykli na rutinu
a pohodlné návyky.

 Miernosť

14 - odhaľuje umenie žiť, umenie striedmosti, ktorej sa človek učí prostredníctvom extrémnych situácií. Predstavuje vyrovnaný
prístup k životu a varuje vás pred preferovaním extrémov. Upozorňuje vás, že všetky násilnosti sa nakoniec obrátia voči vám
samotným.

 Diabol

15 - sa pripisuje Diablovi, ktorý vám prináša všetky materiálne pôžitky. Je predstaviteľom hmoty a jej pokušenia vo všetkých
možných prejavoch od peňazí a úspechu až po zmyselnosť a pôžitkárstvo. Diabol sám o sebe nejestvuje, existuje len
prostredníctvom človeka, ktorého korumpuje.

 Veža

16 - symbolizuje rúcajúcu Vežu a pripomína, že veže plánov a ambícií sa dajú stavať len na poctivých základoch. Človek nikdy nemôže uspieť, ak sa snaží povýšiť prostredníctvom materiálnych nástrojov, ktoré mu zabraňujú v duševnom raste. Prostredníctvom tohto symbolu dostávate lekcie pokory.

 Hviezda

17 - patrí Hviezde a pripomína nám, že každý človek má svojho Anjela strážneho. Je najpozitívnejším symbolom a mení aj iné nepriaznivé kombinácie na pozitívne. Prináša šťastie zasahujúce do každodenného života. Reprezentuje harmóniu a koniec utrpenia.

 Mesiac

18 - sa spája s Lunou a skrytými stránkami duše, citmi a podvedomím. Je obrazom chmúrneho obrazu duše, kde ste stratený v púšti, ktorá sa tiahne ďaleko za obzor. Spája sa však aj s inšpiráciou, fantáziou a hlbokými citmi. Na poznanie sebe samého často potrebujete veľa odvahy.

 Slnko

19 - predstavuje Slnko, ktoré Vám dáva energiu a svetlo na ďalšej ceste. Symbolizuje priateľské vzťahy, energiu, pozitívne
myslenie a úspech. Upozorňuje však, že skutočná energia hreje a nepáli. Svetlo a teplo, ktoré sa vám v rôznej podobe dostane
je lepšie skromne prijímať ako nenásytne brať.

 Boží súd

20 - hovorí o Božom súde, ktorý človeka núti aby sa prebudil, ohliadal sa na ceste životom späť a zamyslel sa. Zasahuje do hmotného sveta a zbavuje vás prostredníctvom prehodnotenia svojich činov a doterajších zvykov, ilúzií. Ide tu o naplnenie skutočnej znalosti - sebapoznania.

 Svet

21 - patrí Svetu a konečnému naplneniu, dosiahnutiu úspechu a slávy. Je najvyššou kartou zo všetkých tromfov a je považovaná za veľmi priaznivú. Reprezentuje jednotu človeka, prírody a vesmíru. Učí nás komplexnému pohľadu na svet so všetkými jeho súvislosťami a zodpovednosti nás ako jedincov za svoj osud a spoluzodpovednosť za celý svet.

Neurčitosť
Získajte nových zákazníkov za 10min!
ETARGET Vám privedie na stránky nových návštevníkov už od 1 Sk!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one