Stránky venované mágii,ezoterike a astrológii...
Google
Pri rituáli stojí mág uprostred magického kruhu. V stredovekých spisoch nájdete rozmanité návody na jeho vytvorenie. Podľa nich ho máte kresliť posvätenou kriedou, alebo môžete použiť meč. Do vnútra kruhu by ste mali vpísať mená anjelov, ktorí vládnu danej hodine, či príslušné božie mená (podľa kabaly). Všetky spomínané návody budú absolútne bezcenné ak nepochopíte základnú funkciu a symboliku Kruhu.
Magický kruh symbolizuje Nekonečnosť. Stojac v ňom vyjadrujeme našu (mikrokozmos) jednotu s Bohom (makrokozmos). Preto je mág vo vnútri svojho kruhu nedotknuteľný a svojou zvrchovanou vôľou ovláda všetky bytosti.
Keďže je kruh pomôckou pre vaše vedomie, vytvárajte ho podľa svojho kultúrneho zázemia. Iný bude kruh tantrika a iný bude kruh západného ceremoniálneho mága. Vo všeobecnosti platí, že pri nebezpečnejších operáciách by ste sa mali chrániť dvomi až tromi kruhmi zároveň. Medzi nimi môžete rozostaviť sviečky (resp. iné potrebné predmety), alebo vpísať mená ochranných géniov (máme na mysli astrálne bytosti, nie slávnych matematikov). Kruh vytvárajte magickou zbraňou, alebo kriedou. Ak ho máte stabilne nakreslený na podlahe alebo rozprestretej látke, prejdite pred rituálom po jeho obvode magickou zbraňou. Pri jeho tvorbe (resp. jeho obnove) musíte meditovať o jeho ochranných vlastnostiach a súčasne mu dodávať prostredníctvom imaginácie potrebnú energiu. Dobrý mág dokáže vytvoriť kruh len svojim prstom a imagináciou.
Počas magického rituálu (najmä pri evokácii bytostí) nesmieme kruh v nijakom prípade opustiť. Až keď operácia skončí (napr. keď odošleme vyvolanú bytosť na miesto jej určené), môžeme z neho vystúpiť. Keď obrad ukončíte, zrušte kruh tým, že ho akoby preseknete magickou zbraňou v opačnom smere, než ste ho vytvárali.
Získajte nových zákazníkov za 10min!
ETARGET Vám privedie na stránky nových návštevníkov už od 1 Sk!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one