Stránky venované mágii,ezoterike a astrológii...
Google
Kresťanstvo je jedno zo svetových monoteistických náboženstiev. Za pôvodcu a centrálnu osobu kresťanstva sa považuje Ježiš Kristus, jeho život, smrť, zmŕtvychvstanie a jeho učenie tak, ako boli zachytené v Novom zákone. S viac ako 2 miliardami veriacich je kresťanstvo najrozšírenejším náboženstvom vo svete.

Kresťanstvo sa zrodilo v prvom storočí po Kr. ako židovská sekta, zdieľajúca mnohé náboženské texty židovského náboženstva, ktoré sú kresťanom známe ako tzv. Starý zákon. Kresťanstvo je považované za náboženstvo spasenia, ktoré vzniklo v prednoázijsko-helenistickom prostredí neskorého staroveku a ktoré očakáva spásu od svojho zakladateľa Ježiša Nazaretského. Vierou v jediného, transcendentného, osobného, neviditeľného Boha sa pojem Boha v kresťanstve stotožňuje s Bohom, ktorý v Starom zákone uzavrel zmluvu s izraelským národom. Podľa kresťanov však Boh nie je iba Bohom jediného židovského ľudu, ale bezpodmienečným Pánom a Vládcom celého ľudstva a celého vesmíru. Ježiš, podľa kresťanov, ako Boží Syn svojou smrťou a zmŕtvychvstaním premohol smrť, zmieril celý svet s Bohom a tak ho vykúpil od smrti a zatratenia.

Ústredné posolstvo kresťanskej Biblie vystihuje verš z evanjelia Jána, 3.kapitola, 16.verš: "Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho."

Zbierkou svätých kníh kresťanstva je Biblia, ktorá sa skladá zo Starého a Nového Zákona. Spolu obsahuje 66 kníh ktoré sa delia na historické, prorocké a vyučujúce.

Rozdelenie

Kresťanstvo možno rozdeliť na dva základné smery (tradičné a reformované):

 • Tradičné kresťanské smery:
  • Katolicizmus
  • Pravoslávie
  • Východné apoštolské Cirkvi

Môžu sa sem zaradiť aj napr.: Starokatolícka Cirkev, Staroruská Cirkev, Anglikánska Cirkev

Na Slovensku má najväčšie zastúpenie Rímsko-katolícka cirkev, nasleduje ju Evanjelická cirkev.

Hlavné vetvy dnešného kresťanstva:

 1. katolíci (53%)
 2. protestanti (16%)
 3. ortodoxní (11%)
 4. anglikáni (3%)

Historické vetvy kresťanstva

V minulosti sa vyskytli prúdy, ktoré sa však všeobecne v kresťanských cirkvách považujú za heretické:

Získajte nových zákazníkov za 10min!
ETARGET Vám privedie na stránky nových návštevníkov už od 1 Sk!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one