Stránky venované mágii,ezoterike a astrológii...
Google
Judaizmus alebo židovstvo je najstaršie, počtom veriacich však najmenšie spomedzi troch veľkých svetových monoteistických náboženstiev (judaizmus, kresťanstvo, islam). Dnes sa k judaizmu hlási približne 15 miliónov veriacich (podľa údajov z roku 2005 ). Pre judaizmus je charakteristické, že jeho prívrženci sa považujú za členov jedného židovského národa, zatiaľ čo prívrženci ostatných náboženstiev sú spravidla príslušníkmi rozličných národov. Judaizmus preto býva nazývaný aj židovské náboženstvo a je veľmi úzko spätý s dejinami, kultúrou a tradíciou Židov.

Zdroje autority v judaizme

Náboženská teória ani náboženská prax judaizmu nebola nikdy monolitická. Je to dané tým, že v judaizme neexistuje žiadna osoba prípadne skupina ľudí s centrálnou náboženskou autoritou. Záväzné učenie judaizmu je však obsiahnuté v písanej a ústnej náuke, ktorá sa nazýva Tóra. Autorita v judaizme sa opiera výlučne o Tóru a jej výklad. Tóra existuje na dvoch úrovniach, ktoré sú si čo do záväznosti rovnocenné:

 • Písaná Tóra (hebr. תורה שבכתב, tora še-bi-chtav) - v užšom zmysle ju tvorí päť kníh Mojžišových, ktoré sú súčasťou hebrejskej Biblie a obsahujú predovšetkým dejiny praotcov židovského národa a 613 náboženských príkazov a zákazov, tzv. micvot. Podľa židovského presvedčenia obdržal celú písanú Tóru Mojžiš na hore Sinaj priamo od Hospodina. V širšom zmysle slova tvorí písanú Tóru celá hebrejská Biblia (hebr. תנ״ך, Tanach), pozostávajúca z 24 kníh rozdelených do troch častí: Tóra (Náuka - Pentateuch), Neví'ím (Proroci) a Ketuvím (Spisy). Iným hebrejským synonymom pre Tanach je tiež Mikra (מקרא), čiže Čítanie.
 • Ústna Tóra (hebr. תורה שבעל פה, tora še-be-al pe) - je ústne tradovaný výklad písanej Tóry. Rovnako ako písaná Tóra, aj ústna Tóra pochádza od Boha zo Sinaja a ďalej sa šírila ústne: „Mojžiš dostal Tóru zo Sinaja a predal ju Jozuemu, Jozue starším, starší prorokom a proroci ju predali mužom Veľkého zhromaždenia.“ (Pirkej Avot). Po zničení druhého jeruzalemského Chrámu bola aj ústna Tóra zapísaná do zbierky zvanej Mišna. Postupným rozvíjaním a komentovaním látky obsiahnutej v Mišne vznikol Talmud a následne rozsiahla rabínska literatúra, ako napríklad kompendium náboženských príkazov Šulchan aruch.

Princípy židovskej viery

Princípy židovskej viery sú základné teologické princípy, ktoré boli stanovené židovskýmirabínmi a učencami s cieľom určiť, v čo musí veriť každý, kto chce byť v súlade s židovskou ortodoxiou. V priebehu židovský dejín sa objavilo niekoľko spôsobov ich stanovovania. Napríklad rabi Josef Albo rozlišoval tri základné princípy, naproti tomu Maimonides (nazývaný tiež Rambam) je autorom tzv. Trinástich článkov viery.

Trinásť článkov židovskej viery podľa Maimonida

Týchto trinásť dogmatických článkov sa nachádza v židovských modlitebných knihách (siduroch) pod názvom Ani ma'amin - Verím - podľa úvodnej formuly každého z nich (Ani ma'amin be-emuna šlema: Verím dokonalou vierou…). Toto je ich súhrn:

 • 1. Boh je stvoriteľ a riadi všetko stvorenie.
 • 2. Boh je jediný; jeho bytie nie je ohraničené časom.
 • 3. Boh je netelesný.
 • 4. Boh je prvý a posledný.
 • 5. Modliť sa možno jedine k Bohu.
 • 6. Boh sa zjavuje ľuďom, slová prorokov sú pravdivé.
 • 7. Mojžiš je najväčší z prorokov.
 • 8. Mojžiš získal celú Tóru - tak ako ju máme dnes - na Sinaji od Boha.
 • 9. Tóra nikdy nebude pozmenená ani nahradená iným nariadením.
 • 10. Boh pozná myšlienky a skutky všetkých ľudí.
 • 11. Boh je nanajvýš spravodlivý: odmeňuje tých, ktorí dodržiavajú jeho prikázania a trestá tých, ktorí ich prestupujú.
 • 12. Raz sa nepochybne uskutoční príchod Mesiáša.
 • 13. Mŕtvi budú vzkriesení.
Získajte nových zákazníkov za 10min!
ETARGET Vám privedie na stránky nových návštevníkov už od 1 Sk!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one