Stránky venované mágii,ezoterike a astrológii...
Google

Baran (21.3. – 20.4.)

Živel: oheň
Vládca:Mars
Kvalita: základná
Povaha: cholerická
Súlad so znamením: Lev, Strelec

Povesť o baranovi,že je egocentrický,činorodý a rozhodný nespočíva len v jeho ohnivých základných vlastnostiach,ale aj v jeho postavení ako prvého znamenia zvieratníka. Baran stelesňuje pôvod,jadro všetkej činnosti,východisko všetkého pohybu.
Ľudia-Barani sú preto podnikateľmi,pôvodcami,dobrodruhmi,sú odvážni a impulzívni. Sú prví,ktorí objavia a vyťažia nové možnosti,pričom svoje vlastné záujmy nespustia z očí.
Baran je najprudkejšie znamenie zvieratníka,ale rozhodne nie najhlučnejšie. V skutočnosti je veľa Baranov pokojných a zdržanlivých. Ich povaha sa riadi v tomto bode podľa Marsu, planéty, ktorej ide len o činorodosť a nie o slávu a o hodnosti moci.
Keď človek-Baran natrafí na prekážku ,pustí sa priamo proti nej. Ľudia narodení v tomto znamení idú často hlavou proti múru.Vydávajú toľko pohybu a energie,že sa veľmi ľahko vyčerpajú.
Z medicínskeho hľadiska vládne toto znamenie hlave, bolesti hlavy sú teda najklasickejším utrpením Barana.


Býk  (21.4. – 20.5.)

Živel: zem
Vládca: Venuša
Kvalita: pevná

Úplne v kontraste k Baranovi stojí nasledujúce znamenie: Býk je stály,konzervatívny a zmyselný,pretože spája všetky vlastnosti pevného znamenia s vlastnosťami prvku zeme. Toto znamenie si váži príjemné,isté a vždy rovnaké prostredie a lipne na minulosti. Býky sú vecné a praktické a súčasne je to jedno z najproduktívnejších znamení. Býk je starý symbol plodnosti. Ľudia-Býky sa radi zamestnávajú výrobou vecí ,ktoré sú užitočné.Jemný zmysel pre krásu a tvar sa v nich spája s tvorivými schopnosťami,veľa býkov má umelecké nadanie.Vo všeobecnosti sú dobrí speváci- Býk vládne hrdlu, ale nájdeme ich aj ako hrnčiarov,sochárov a v iných povolaniach ktoré majú niečo spoločné so zemou.
Vernosť a rovnomernosť sú cnosťami tohto znamenia,tvrdohlavosť a odpor voči akokoľvek potrebným zmenám jeho slabosťou. Býky pôsobia väčšinou pasívne a pokojne, ľahko sa však rozzúria , ak niekto naruší ich pokoj.


Blíženci (21.5. – 20.6.)

Živel: vzduch
Vládca: Merkúr
Kvalita: pohyblivá

Blíženci patria k znameniam vzduchu a vládne im Merkúr. Tomu zodpovedá ich doména- racionálne,logické myslenie a hromadenie vedomostí. Spojenie vzduchu s pohyblivým krížom dbá o to, aby sa ľudia narodení v tomto znamení nedali spútať. Blíženci potrebujú duševnú slobodu.
Blíženci sú často hrozne nedôslední, dnes môžu hájiť jedno stanovisko a zajtra presne opačné. Pre nich sú dôležité v prvom rade diskusie a výmeny názorov ako také, a nie konečný výsledok. Nezáleží im na konkrétnych záveroch,len nech je duch v činnosti. Vyznačujú sa najmä nesmiernou zvedavosťou,hĺbavosťou,náladovosťou a túžbou po nových informáciách a poznatkoch.Blíženci sa priam desia nudy a túžia po ustavičnom rozptýlení.Milujú knihy. Často sa z nich stávajú spisovatelia,rečníci,učitelia,advokáti alebo programátori. Volia si vždy činnosť , v ktorej môžu uplatniť svoje schopnosti.
Niekedy sa hovorí,že najvhodnejším zvieraťom pre toto znamenie by bola stále sa pohybujúca ,táravá opica. Podľa starej tradície sú však symbolom tohto znamenia blíženci,stelesňujú základné rozdelenie ich povahy medzi intelekt a cit.
Blížencom ťažko padne prejaviť city,pretože ich hneď racionalizujú. Ich nálada sa mení prudko a bezdvôvodne.
Zdravotné problémy majú predovšetkým s dýchacími orgánmi, majú chúlostivé pľúca a často ich trápi kašeľ.


Rak  (21.6. – 22.7.)

Živel: voda
Vládca: Mesiac
Kvalita: základná

Rak je druhé základné a súčasne prvé vodné znamenie. Spája silný a sebazáchovný pud základného znamenia s hlbokými citmi, nežnosťou a citlivosťou vody. Tento kontrast stelesňuje aj symbolické zviera znamenia , rak , ktorý má mäkké,mäsite telo pokryté tvrdým pancierom. Rak je znamením súcitu. Zjednocuje najlepšie stránky starostlivej materskosti, skrýva však často svoje city pod maskou, ktorá tají mäkký vnútorný život. Ľudia-Raci sú zraniteľní a urážliví. Dôverčivá maska , ktorú ukazujú na verejnosti,ich má chrániť pred surovým životným bojom. Keď ich niečo vyvedie z miery, stiahnu sa ešte hlbšie do svojho panciera. Osopia sa však zúrivo na iných, ako keď rak uštipne ostrými klepetami.
Raky majú silné citové výkyvy ale húževnato, ba dokonca nemilosrdne bojujú,keď si bránia svoju rodinu a priateľov. Aby sa dobre cítili,potrebujú, domáci pokoj a keď majú pevné útočisko, do ktorého sa môžu vždy stiahnuť, sú ochotní znovu vyjsť von a hrať základnú rolu primeranú základnému znameniu. V medicínskej astrológii podiehajú rakom poruchy trávenia a choroby z nachladnutia.


Lev (23.7. – 22.8.)

Živel: oheň
Vládca: Slnko
Kvalita: pevná

Ako znamenie ohňa, ktoré ovláda Slnko a symbolizuje Lev,kráľ  zvierat, je toto znamenie najegocentrickejšie, najpyšnejšie a najvystatovačnejšie z celého zvieratníka. V najpriaznivejšom prípade sú levi kreatívni, umelecky nadaní, živí, veľkorysí,úprimní, dobrosrdeční s prirodzeným vodcovským talentom, ľahko sa však z vnútornej samoľúbosti a márnotratnosti zmenia a potom im záleží len na tom, aby za každú cenu vyniklo ich neporovnateľné Ja. Levy potrebujú publikum. Aj pokojní reprezentanti tohto znamenia chcú vyvolať dojem a svoje vlastné správanie hodnotia podľa toho, ako sa odráža v reakcii publika. Levy nie sú ani v láske ani v práci najjednoduchšími partnermi. Ťažko sa vyrovnávajú s obmedzeniami akéhokoľvek druhu, kvitnú ale, keď sa im ponechá čo najväčšia voľnosť pohybu. Ideálne pole pôsobnosti je pre ľudí - levov herectvo a nájdeme ich často v oblasti výtvarného umenia. Z medicínskeho pohľadu sa dáva toto znamenie do súvisu s bolesťami chrbta a srdcovo-cievnymi poruchami.


Panna (23.8. – 22.9.)

Živel: zem
Vládca: Merkúr
Kvalita: pohyblivá

Kľúč k pochopeniu tohto znamenia spočíva v postave Panny Márie, ktorá však nie je pasívna a slabá, ale je príbuzná Matky Zeme, starej bohyne plodnosti. Slnko svojimi lúčmi objíma Pannu od 23. augusta do 22. septembra. Kraľuje nad nimi Merkúr.
Chránenci Panny sú bystrí a šikovní. Praktickí. Vždy vyzerajú mladšie na svoj vek. Túto vlastnosť vedia oceniť najmä ženy v tomto znamení. Na prvý pohľad sú to ľudia, ktorí majú málo zvláštnych znakov. Väčšinou dosahujú stredný vzrast, súmernú, trochu nachýlenú postavu. Nos majú súmerný a rovný. Oči v tvári pôsobia múdro, ale neveľmi živo. Mávajú krátke a tenké nohy.
Títo ľudia podliehajú sebaklamu o veľkých ideáloch. Majú sklon k sebectvu a teda najradšej majú seba. Sú však tichí a mlčanliví, nerozčuľujú sa. Charakteristickou črtou sú nestále názory a pomerne ľahká ovplyvniteľnosť zo strany druhých osôb. Typickým znakom týchto ľudí je zženštilosť. S tým súvisí aj ľútostivosť a pocit, že sú chorí aj vtedy, keď sú zdraví ako repa. Nie sú však notorickí hypochondri. Chýba im sviežosť a prirodzená radosť. Sú citliví a urážliví. Podozrievajú ostatných, keď vtipkujú. Myslia si, že vždy na ich účet. Sami nie sú dosť ohľaduplní, kritizujú ostatných a hľadajú len chyby. Hlučnosť ich znervózňuje.
Vo všetkom chcú mať poriadok a systém. Na všetko majú svoju metódu a pracovný rozvrh. Sú šikovní v ručných prácach, doslova sú punktičkári. Prekáža im, ak je príbor na stole položený inak ako ho kladú oni, a takáto drobnosť im dokáže pokaziť náladu. Ťažko sa im zavďačiť. Preto často menia miesta. Pritom sú úslužní a ochotní pomôcť. Svoju praktickosť využívajú na radenie druhým. Majú výborný pozorovací talent. Všetko vidia zreteľne a triezvo. Prakticky. Nepúšťajú sa do náhlych rozhodnutí. Triezve myslenie takmer nikdy neovplyvňujú city. S peniazmi zaobchádzajú opatrne, nie sú nároční. Preto nemajú radi nápadnosť a módne výstrelky. Sami chcú byť nenápadní a skrývajú sa pred prílišným ruchom.
Ťažko zdolávajú zvýšené fyzické a psychické zaťaženie. Preto nešportujú, nehrajú karty a šachy .Šport by im však prospel na zvýšenie celkovej zdatnosti.
Zdatní nie sú ani v citoch. Vedú cudný a zdržanlivý život. Síria okolo seba ovzdušie čistoty a nepoškvrnenosti. Ak sa rozčúlia, tak len nad ľúbostnými vzťahmi iných. V tom sú nekompromisní. Ženy narodené v tomto znamení neberú mravy tak prísne. Sú koketné a chcú sa páčiť mužom. Puntičkárstvo, vypočítavosť a dôslednosť ich však sprevádzajú na každom kroku a často sú terčom poznámok.
Domácnosť vedú dobre. Peniaze vždy rozdelia a vedú si účtovné knihy nákupov a výdavkov. Čistota a ustavičný poriadok ich priam zotročujú. Niektoré gazdinky sú také fanatičky, že nadhadzujú poriadok a čistotu nad starostlivosť o manželské šťastie. Také ženy môžu pripraviť mužovi utrpenie, ktoré nezriedka vyústi až do rozvodu. Poriadok a čistota sú však viac na obdiv ako na používanie. Mnohé ženy zostávajú pannami.
Možno konštatovať, že ani muži, narodení v tomto znamení nie sú ideálnymi manželmi. Pedantnosť zvyšuje hladinu adrenalínu v krvi ich manželiek. Nič im nie je po chuti, raz je jedlo slané, inokedy horúce, často tvrdia opak pravdy. Sťažujú sa na žalúdok a ďalšie neduhy, otravujú celé okolie. Pritom ich treba vypočuť a zdržať sa kritického komentára. Hrali by sa na urazených, neprehovorili by aj niekoľko dní.
Kozorožci sú pre nich najvhodnejší partneri. Do úvahy prichádzajú aj znamenia Býka a Raka.
Deti narodené v znamení Panny sú šikovné a rozumné. Učia sa bez problémov. Sú nadané najmä na cudzie jazyky. Sú tiché a pokojné. Aj ony majú radi poriadok a čistotu. Obľubujú živé hry a píšu listy. Dievčatá majú rady pletenie a ručné práce. Sú to však deti málo telesne zdatné a treba, aby cvičili.
V zamestnaní sa na ľudí v znamení Panny málokto sťažuje. Poriadok, čistota, zmysel pre detail. Radi robia napríklad tabuľky, ktoré nikto nepotrebuje. Dotkne sa ich aj dobre mienená poznámka. Neraz si potom hľadajú nové miesto. Obzvlášť teraz, keď je nových miest nedostatok, treba s nimi citlivo zaobchádzať.
Dosahujú úspechy v literatúre. Pôvod je zrejme v tom, že už v detstve radi píšu listy. Vo vedeckej práci sú systematickí. Bývajú z nich šikovní redaktori, nakladatelia, právnici, ale aj mechanici a hodinári.
A zdravotný stav? Chúlostivý. Trpia na prechladnutie. Ak im lekár povie, že im nič nie je, hneď sa urazia. Istým spôsobom sa z choroby tešia. Hovoria o jej príznakoch a vtedy sa im uľavuje. Trpia aj žalúdočnými ťažkosťami. Majú radosť, ak môžu držať diétu, no keď sa im zunuje, vymyslia si nové ťažkosti a celkom opačnú diétu.Váhy: od 23.9. - do 22.10.

Slnko vstupuje na misky Váh 23. septembra a zostáva na nich do 22. októbra. V tom čase panuje Venuša.
Takmer všetci ľudia narodení v tomto znamení sa môžu pochváliť súmernou a krásnou postavou. Súvisí to so súmernosťou váh. Ich pohyby sú pokojné a vláčne. Oči zväčša veľké a zamatovo lesklé, pokojný, mierny pohľad. Charakteristické sú krásne formované dlhé ruky. Týmto ľuďom teda je čo závidieť.
Sú otvorení, svedomití a slušní. Nenávidia hádky a spory. Vyhýbajú sa konfliktom ako čert svätenej vode. Pôsobia dojmom vyrovnaných jedincov, často sú však nerozhodní a neistí. Nemožno sa na nich celkom spoľahnúť, lebo sa dajú ľahko ovplyvniť. Vedia sa sústredene pustiť do práce, ale keď niekto ich úsilie spochybní, úplne sa otočia. Navonok sú neprístupní, ale dokážu si nájsť cestičku ku každému, kto má o to záujem. Sami hľadajú oporu osobností so silnou povahou. Vyznačujú sa láskavosťou, priamosťou a šľachetnými myšlienkami.
Povahu majú vyrovnanú. Sú prispôsobiví, rozčuľujú sa skutočne len výnimočne. Ak ich niekto hoci len slovne napadne, stávajú sa energickejšími. Sami však neradi rozhodujú a prenechávajú rozhodnutia iným.
Typickou črtou ich povahy je spravodlivosť. Táto črta je však príčinou mnohého úskalia, ktoré musia prekonávať. Ak sa stretnú s odporom, vzdávajú sa aj vtedy, keď ich čakajú milé a príjemné veci.
Popri spravodlivosti majú vyvinutý zmysel pre krásu. Ani v jazyku neuznávajú hrubé slová. Všetko robia s pôvabom a eleganciou. Potrpia si na svoj domov. Na zariadenie, doplnky, oblečenie. Majú radi jemné, pekne zladené farby a tvary. Potrpia si na kvalitné veci, nekupujú napodobeniny a bižutériu. Zmysel pre krásu sa snúbi so záujmom o hudbu a umenie. Výborne tancujú, cítia rytmus, majú šarm. Radi sa pohybujú v menšej uzatvorenej spoločnosti, sú pozornými hostiteľmi a vytvárajú hosťom pocit príjemného ovzdušia.
Keďže sú to ľudia pokojní, bývajú dobrými manželskými partnermi. Veď sa aj neradi hádajú. Sú taktní, cápajúci, ale aj značne samoľúbi. Potrpia si na to, aby si ich ostatní všimli, hoci len pochválením strihu šiat. Prehliadnutie nového klobúka pokladajú za urážku a nedostatok pozornosti. Vyberajú si partnerov, ktorí majú vyberané, elegantné spôsoby. Zjavujú sa s nimi v spoločnosti alebo v divadelných foyeroch a vystavujú ich na obdiv. Stravujú sa v prvotriednych reštauráciách.
Najlepšie sa cítia v spoločnosti osôb zo znamenia Vodnára, tí totiž chápu ich umelecké cítenie a majú spoločný názor na mnohé otázky. Primeranými partnermi sú aj osoby narodené v znamení Blížencov. Nevinné zábavy a návštevy divadiel sú často ich jedinou radosťou, preto ich v tom netreba obmedzovať. Ak je jeden z manželov zo znamenia Leva alebo Strelca, môžu prežiť príjemný život.
Deti narodené v znamení Váh si vyžadujú pri výchove veľkú lásku a stálu oporu rodičov. Najradšej majú láskavé napomínanie a karhanie, boja sa však veľkého kriku. Dobré spôsoby majú vrodené a tak ich výchova nebýva problémom. Treba dbať, aby sa často nepozerali do zrkadla, lebo zostanú samoľúbe. Najlepšie je, ak vo svojej izbe zrkadlo vôbec nemajú. Taktne treba ovplyvňovať ich veľkú túžbu po zábavách všetkého druhu. Zmierňovať treba už v detstve aj nerozhodnosť a váhavosť, dávať pozor, s kým sa deti priatelia a kto ich ovplyvňuje.
Zo všetkých povolaní najvhodnejšie je súdnictvo. Talár sa totiž hodí k ich zmyslu pre spravodlivosť. Osvedčili sa aj vo vyšších úradníckych postoch, kde treba spravodlivo a rozhodne riešiť problémy. Muži majú vlohy aj pre povolanie bytového architekta alebo čalúnnika. Ženy sa zase rady realizujú ako módne návrhárky so smelými a vkusnými modelmi šiat. Úspešné sú aj ako učiteľky v tanečných školách. Ako herečky sa realizujú len v užšej spoločnosti.
Ľudia narodení v znamení Váh sú zdravý. Vyššiu citlivosť prejavujú obličky a močový mechúr .Treba sa vystríhať pred chronickým ochorením týchto orgánov .Niekedy sa ohlási aj cukrovka. Trochu im škodí aj víno, hoci ho radi pijú. Neopíjajú sa, ale alkohol ich čoskoro prenesie do veselej nálady.Škorpión - Scorpio

od 23.10. - do 22.11.- Mars

Slnko sa s ním stretáva 23. októbra a zotrvajú spolu do 22. novembra. Vládcom znamenia je Mars.
Škorpióni sú zvyčajne vysokí ľudia, obdarení prenikavým myslením. Svojou bystrosťou sú schopní pochopiť rýchlo všetko nové a neznáme. Sú nositeľmi originálnych názorov, ktoré obhajujú priam fanaticky. Neznášajú, ak im niekto protirečí. Sú zanovití ako mulice. Málokedy svoj názor menia alebo korigujú.
Pritom sú neobyčajne ochotní voči ostatným, ale neľútostní voči tým, ktorí sa im nepáčia. Sú to zložité povahy. Nikdy nemožno odhadnúť, ako budú reagovať. Práve, keď od nich očakávame láskavosť a ochotu, sú uštipační, a zlostní. A naopak, keď od nich očakávame podraz, priam sršia ochotou. Ich chuť pomáhať a ničiť zároveň visí vždy na vlásku.
Sú priateľskí. Vrcholom ich spokojnosti je spokojnosť priateľa. No dokážu dokonale precítiť aj pocit nepriateľstva so všetkou krutosťou. Pomstu pokladajú za sladkú. Ak si niekoho zaumienia znemožniť, sú dôslední. Sú však aj sliediví. Nemôžu za to, je to chorobné. Chcú vedieť všetko o súkromnom živote tých, ktorí ich nejakým spôsobom zaujali. Radi tvrdia, že sú len zvedaví a robia to zo zábavy .
Typickou vlastnosťou týchto ľudí je genialita. Prejavuje sa slovami i skutkami. Často však svoje geniálne nápady nedokážu realizovať a tak sa géniami nestávajú. V spoločnosti sú zábavní a obľúbení. Prejavujú sklony k mystike a meditáciám.
Milujú vášnivo, azda najvášnivejšie z ľudských typov. Začínajú v mladosti a zmysel pre erotiku im neraz prináša aj nepríjemnosti. Obetujú však všetko. Ak sa sklamú, väčšinou sa psychicky zrútia. Dokážu slepo poslúchnuť. Záletníkmi sa stávajú až vtedy, keď nenájdu primeraného partnera. Zmysel pre erotiku nepozná prekážky .
Manželstvo, hoci uzavreté z lásky, nemáva dlhé trvania. Utrápia partnera žiarlivosťou a nedôverčivosťou. Navyše majú sklon k sadizmu. Často si sami vymýšľajú príčiny, len aby vyvolali trápne manželské scény. Preto ich partneri opúšťajú. Mnohí ľudia narodení v tomto znamení sa po búrlivom ľúbostnom živote úplne zrieknu erotiky a oddávajú sa umeniu alebo meditáciám s duchmi. Sú z nich vyznavači všetkých náboženstiev.
Ak je Mars pod vplyvom nepriaznivých lúčov, zosilňuje sa v týchto ľuďoch sklon k orgiám a výtržníctvu.
Do manželstva s nimi najvhodnejšie vstupujú ľudia zo znamenia Raka alebo Rýb, sami sú totiž panovační a potrebujú niekoho, kto sa im prispôsobí. Znášajú sa aj so znamením Kozorožca.
Problémy sú aj s deťmi narodenými v tomto znamení. Sú hašterivé, zanovité a falošné. Neznášajú námietky, sú vzdorovité a nedisciplinované. Keďže bývajú falošné, navonok pomýlia dospelých predstieranou dobrotou. Ich krutosť a zlé sklony možno eliminovať jedine prísnou výchovou. Ak je v rodine viacero detí, Škorpión získa prevahu a diktuje ostatným súrodencom. Tí nemajú na výber, pretože ho poslúchnu alebo sa ho budú báť. Niekedy však tieto deti bývajú otvorené, majú bystrú myseľ a zmysel pre vtip. Na druhej strane už v ranom veku sú náchylné k erotickým sklonom. Preto im treba včas všetko vysvetliť a tak ukojiť ich zvedavosť. Ináč by hľadali odpoveď inde, napríklad vo filmoch pre mládež nevhodných.
Ľudia narodení v znamení Škorpióna dokážu ovládať iných. To má výrazný vplyv aj na voľbu ich povolania. Ich osobná príťažlivosť vzbudzuje dôveru, ak sa stanú praktickými lekármi. No vďaka kombinačnému a prenikavému mysleniu sa často stávajú diagnostikmi. Presne a ľahko určia pôvod choroby. Sú však z nich aj dobrí maliari a nežní lyrici.
Citlivou telesnou oblasťou sú pohlavné ústroje. Citlivejšou než pri iných znameniach. Preto ich sklon k neviazanému životu prináša mnohé nebezpečenstvá. Sú obzvlášť náchylní na ochorenie AIDS. Poruchy tráviaceho traktu a črevné ochorenia sú v porovnaní s tým iba zanedbateľné.
Ženy narodené v tomto znamení prežívajú mnoho starostí pri každej menštruácii. Aj bežný priebeh sprevádzajú silné kŕče a bolesti. Vtedy sú nervovo podráždené, citlivé a skľúčené. Oporou je pochopenie partnera, ktorý je v tom čase nielen pozorný, ale sám vykonáva všetky domáce práce.Strelec: - Sagittarius

od 23.11. - do 21.12.- Jupiter

Slnko sa stretáva s hrotom jeho šípu 23. novembra a odráža sa od neho 21. decembra. Tetivu napína Jupiter.
    Sú to obyčajne štíhli ľudia s dlhými nohami, vysokým čelom, krásne klenutým ako napnutý luk a pekne formovaným nosom. Charakterizujú ich pekné a lesklé vlasy, rednúce v oblasti spánkov. V priamom pohľade sa zračí výraz odvahy. Pleť a zuby sú svieže a zdravé. Pôsobia dojmom zdravia a sily a takí sú aj v skutočnosti.
    Povahu majú veselú a slobodnú. Prekážky a váhavosť sú pre nich zemou neznámou. Prísnosť a úprimnosť však občas bývajú ich nevýhodou, zraňujú nimi ostatných. No nie sú uštipační alebo zlomyseľní. Kto si ich obľúbi, rád sa s nimi stretáva a zabáva, pretože spôsob ich života je čerstvý, oživuje a inšpiruje. Zriedka sa zaoberajú duševnými problémami, radi športujú, jazdia na koni a obľubujú poľovačky, ale nie z titulu svojej funkcie. Sú mnohovravní, ale nikomu príliš nelichotia. Milujú život v prírode a dlhšia absencia sa im vidí ako väzenie. Tento druh ľudí nemožno obmedzovať, pretože by stratili pocit slobody a nezávislosti.
    Sú výbušní, ľahko sa rozčúlia. Hnev ich takisto ľahko prejde, ba zabudnú na jeho príčinu, hoci nemajú sklony k skleróze. Nikdy sa netaja s tým, že o niečom pochybujú a radi hovoria z očí do očí. Sú štedrí, obdarúvajú známych, tešia sa z ich radosti. Peniaze často ľahkomyseľne rozhadzujú. Mali by sa vystríhať hazardných hier, pretože radi vsadia všetko na jednu kartu. Popritom sú podnikaví a dobrodružní. Život v meste im neprináša plné uspokojenie.
    Ľahko vzplanú. Vo všetkom. V láske milujú vášnivo, ale sú nedočkaví, netúžia tajne. Partnerovi dajú najavo, o čo im ide. Radi obdarúvajú milované osoby, niekedy však dávajú viac ako môžu a dostávajú sa do finančných ťažkostí. Muži sa dokážu kvôli žene úplne zruinovať. Výčitky sú zbytočné. Nie sú pritom vhodní pre manželstvo, lebo každú chvíľu vzplanú na novom ohnisku. Preto sa ženy narodené v tomto znamení dobrovoľne rozhodujú pre nezávislý život a rodinu si nahrádzajú športom a prechádzkami v prírode.
    Predsa však, tí, ktorí sa rozhodnú pre manželstvo, mali by si vyberať partnerov z radov Levov alebo Baranov. V mnohom sa zhodnú. Dobré vzťahy pestujú aj s osobami zo znamenia Vodnára a Strelca.
    A čo povedať o deťoch narodených v tomto znamení? Sú veselé, usmievavé, čulé a svieže. Občasnú výbušnosť im treba prepáčiť. Neznášajú rozmaznávanie a pestovanie na rukách. To treba vedieť, lebo rodičia nevedia zistiť príčinu plaču, keď ich vezmú do náručia. Neznášajú sedavé hry, potrebujú pohyb a voľnosť. Najmä na čerstvom vzduchu a slnku. To v nich zároveň podporuje pocit nezávislosti a samostatnosti, po ktorom vnútorne túžia. Ak by im v tom rodičia bránili, riskujú odcudzenie. Naopak, ak majú voľnosť, sú vďačné. Nie sú to deti veľmi nadané a preto ich netreba nútiť do učenia. Majú však radosť z peknej cestopisnej alebo dobrodružnej knižky a pociťujú ustavičný hlad po takejto literatúre.
    Aj dospelí ľudia v znamení Strelca milujú voľnosť a teda život v prírode. Často sa stávajú lesníkmi alebo poľovníkmi z povolania. Radi pracujú na safari. Sú však z nich aj dobrí dôstojníci, najmä jazdeckí, vzhľadom k tomu, že milujú kone. Dokážu čeliť každému nebezpečenstvu, a tak sú z nich vodcovia výprav na vysoké vrchy i do hlbokého podzemia. O týchto cestách dokážu napísať pútavé knihy a získať si srdcia čitateľov.
    Chúlostiví sú najmä na pľúca. Vari preto ich tak priťahuje panenská príroda, kde môžu dýchať čistý vzduch z plných pľúc a bez obáv. Sťažujú sa na ochorenie pľúcnych hrotov. Sami sú dosť ľahkovážni a preto je starostlivosť o nich závislá na blízkych osobách. Pri športovaní, pochopiteľne, neraz utrpia aj úrazy, zlomeniny a vykĺbeniny, ale vždy sa z toho dostanú. Ak náhodou bol Jupiter v čase ich narodenia vo svetle nepriaznivého ožarovania, sú náchylní k očným chorobám. Môžu im predísť po dôkladnej konzultácii s očným lekárom a dobrým optikom.Kozorožec - Capricorn

od 22.12. - do 20.1.- Saturn

Slnko v ňom zotrváva od 22. decembra do 20. januára nasledujúceho roku. Žezlo vládcu preberá po Jupiterovi Saturn.
    Štíhlou postavou stredného vzrastu sa vyznačuje väčšina ľudí narodených v tomto znamení. V tvári prevládajú ostré črty, výrazný a ostrý je aj nos a hranatá brada. Oči majú vsadené hlboko v tvári. Charakterizuje ich pomalá a odmeraná chôdza.
    Prvoradou vlastnosťou týchto ľudí je nesmierna ctižiadosť a s ňou spojená usilovnosť, pretože bez práce takmer nevydržia. Radi sa púšťajú do zložitých úloh, sú vytrvalí, okolie ich obdivuje. Ľahkou prácou priam pohŕdajú. Ich presnosť nie je totožná s puntičkárstvom. Ak sa im nedarí, začínajú znova. Neúspech je skôr hnacím motorom ako odradením. Keďže sú spoľahliví, povinnosti si plnia svedomito a včas. Málokedy sa ľudia narodení v tomto znamení vyznačujú nedbalosťou.
    Zväčša sú vážni a uzavretí, spočiatku nikomu nechcú dôverovať. Naopak - sú dôverníkmi iných. Mlčia ako ryby, ak sa im niekto v zúfalstve zdôverí.
    Pokým sú mladí, ťažko nadväzujú kontakty. Len neskoršie sa ostych rozplynie. Dokážu byť bezprostrední v úzkom kruhu svojich známych a vtedy majú zmysel pre humor, ba aj štipľavý vtip.
    Je to paradoxné, ale radujú sa zo samoty. V nej sa nikdy nenudia, pretože nečinnosť zaháňajú akoukoľvek prácou. Oproti iným typom, ktoré zaháňajú nudu práve vyhľadávaním spoločnosti, Kozorožci sa uťahujú do samoty. Preto ich okolie pokladá za čudákov.
    V živote sú to ľudia praktickí, šetrní a teda nenároční. Majú viac vyvinutý zmysel pre povinnosť ako pre zábavu. Sú pokojní, ale ak sa nahnevajú, patrične to vyjadria. Krivdy odpúšťajú, ale nezabúdajú. Kto stratí ich dôveru, už ju nenájde. Svoj postoj potom vyjadrujú odmeranosťou.
    Nie je ľahké získať si lásku týchto ľudí. Ba ani ich náklonnosť. Ak sa však rozhodnú ľúbiť, potom sa celkom oddajú milovanej bytosti. Sklon k samotárstvu je síce prekážkou pri nadväzovaní známostí a preto treba s nimi jednať opatrne. Musia mať ustavične pocit, že sú milovaní. Ak tento pocit raz stratia, načisto sa uzavrú pred svetom a pokladajú sa za zbytočných ľudí.
    Paradoxné je, že napriek svojmu samotárstvu sa ženia a vydávajú aj dva či tri razy. Pravda, často je nové manželstvo len výrazom trucu voči predchádzajúcemu partnerovi. Neplatí to o tých, ktorí sa už po prvom manželstve uzavrú do vlastnej ulity .
    Zlé jazyky o nich tvrdia, že sú to ľudia chladní. Je to však naozaj len klebeta. Oni len radi obaľujú city do ľúbostných fráz. Nechcú o hlase svojho srdca hovoriť nahlas pred ostatnými.
    Najlepšie sa k nim hodia ľudia narodení v znamení Býka. Šťastní sú však aj s Pannami a Rybami.
    Deti narodené v tomto znamení bývajú často uzavreté a preto je ich výchova zložitá. Možno si ich získať iba dôverou. Napriek tomu zostávajú nesmelé a hanblivé. Navonok neprejavujú svoje city práve preto, že sa boja, aby ich ostatní nevysmiali. Najradšej sa hrajú v samote, ak ich niekto sleduje, hneď sa zľaknú. Sú bystré a vnímavé a učia sa už od raného veku. Majú nevýslovný pocit šťastia, keď vyriešia ťažkú úlohu. Zdravotne nebývajú na tom najlepšie, hrozí im časté prechladnutie. Mávajú slabšiu telesnú konštrukciu.
    Ľudia narodení v znamení Kozorožca sú pracovití, usilovní a spoľahliví. Radi si vyberajú povolania, kde je dôležitá presnosť. Sú z nich vedci, ale aj svedomití lekári alebo prísni a poriadkumilovní dozorcovia. Pri výkone posledného povolania však často prekáža ich dobrosrdečnosť. Niektorí ľudia narodení v tomto znamení si vyberajú aj málo frekventované povolania (hrobár, kostolník).
    Choroby ich postihujú najmä v mladosti. Trpia na infekcie a prechladnutie. Keď v dospelom veku zosilnejú, stávajú sa odolnejšími. Dožívajú sa vysokého veku. Trápia ich však aj zápaly kĺbov a v starobe sa im zhoršuje sluch podstatnejšie ako ich rovesníkom, narodeným v iných znameniach.Vodnár - Aquarius

od 21.1. - do 19.2.- Saturn a Urán

Slnko vstupuje do tohto znamenia 21. januára a zostáva v ňom do 19. februára. O vládu nad týmto znamením sa delia Saturn s Uránom.
Títo ľudia mávajú štíhlu a elegantnú postavu, podlhovastú tvár, ktorú predlžuje brada. Majú nádherné oči, najmä ženy, pre ktoré je Vodnár nositeľom krásy. Vlasy majú hebké, chôdzu ľahkú a istú. Týchto ľudí ťažko rozoznáme na prvý pohľad, pretože majú mnoho výrazných znakov a v ich typoch sa možno ľahko zmýliť.
Keďže sú to ľudia s veľkými ideálmi, často uvažujú o neuskutočniteľných veciach, ale v jadre sú skromní, trpezliví a verní. Majú pevnú vôľu, ale chýba im rozvaha. Charakteristický pre toto znamenie je aj sklon k prispôsobivosti. Neradi sa o svojom zmýšľaní radia s inými, nie sú zanovití, veď sa dokážu aj ľahko prispôsobiť, ale ak ich prenasleduje vidina cieľa, nedajú sa odradiť. Niekedy pre takúto myšlienku ohrozujú vlastný život. Zaujímajú sa o sociálne problémy.
Sú pracovití. V spoločnosti ich vidia radi, ale oni sú istejší v samote, pretože majú zmysel pre pokojný život. Milujú prírodu a usilujú sa v nej bádať. V tom sú vytrvalí a húževnatí. Vždy sa však zaujímajú len o časť prírody - vtáctvo, rastlinstvo a podobne.
Pretože sa neradi škriepia, možno s nimi dobre spolunažívať. Ochotne pomáhajú ostatným a to aj vtedy, keď prežívajú sklamanie z neuskutočnenia svojho cieľa. To im však netreba nikdy pripomínať. Ak ich niekto rázne odmietne, pociťujú to ako krutú bolesť a nevýslovnú krivdu.
Sú to nenapraviteľní utopisti. Ak zistia, že sa mýlili, podľahnú hlbokej a nebezpečnej depresii, uzatvárajú pred svetom. Chuť žiť sa im však vracia, len čo dostanú nový nápad a začnú ho realizovať.
Nebezpečenstvo, ktoré čaká týchto ľudí, ak sa narodia v nepriaznivom ožiarení iných planét, je sebectvo. Vtedy sú chladní a odmeraní, vzbudzujú v ostatných nepríjemný pocit. Vtedy ani osobné čaro neprekryje sebeckosť a s ňou súvisiacu chamtivosť. Ľudia tohto typu často rebelujú, ale sú aj skvelými vodcami.
Vodnári sú vo všeobecnosti premenlivej povahy, podliehajú vplyvu iných osôb a pripisujú im vlastnosti, ktoré v skutočnosti nemajú. Pochopia to, až keď sa sklamú. No nelenia a čoskoro si nájdu nový objekt záujmu.
Ich ľúbostné city nie sú hlboké, zväčša sa uspokoja so záujmom a obdivom, ak nadšenie ochabne, dochádza k prerušeniu vzťahu. Citové ochladnutie prichádza u nich náhle a prudko. Nezáleží im na tom ako druhá strana zareaguje.
Predsa sa však vyznačujú niektorými zvláštnosťami v rovine milostných vzťahov. Majú intímne zážitky aj s osobami rovnakého pohlavia, hoci zriedka. V manželstve sú z nich nepríjemní partneri, lebo vonkajšou láskavosťou a zdvorilosťou zakrývajú svoju skutočnú povahu. Dávajú prednosť telesným hodnotám pred duševnými. Nie sú schopní pochopiť dušu druhého človeka.
V manželskom spolužití sa im darí vtedy, ak stretnú partnera zo znamenia Blížencov alebo Váh. S Blížencami žijú v úplnej zhode a harmónii. Odporúča sa aj manželstvo s osobami v znamení Barana alebo Strelca.
Deti narodené v tomto znamení sú od malička búrlivé, zaujaté voči všetkému. Vzdorujú dospelým a ľahko sa odcudzia. Preto rodičia neraz ustupujú a musia mať zmysel pre ich výstredné myšlienky. Tieto deti prejavujú neobyčajný záujem o botaniku. Starostlivo si pripravujú herbáre. Majú vyvinutý zmysel pre vnímanie farebných kombinácií. Fantázia ich podnecuje k maľovaniu abstraktných obrazov. Pomerne skoro sa pohlavne prebúdzajú a preto musia rodičia včas zaviesť domácu sexuálnu výchovu.
Na aké povolania sú vhodní ľudia narodení v znamení Vodnára? Najmä na tie, ktoré súvisia so životom v prírode. Sú botanici, geológovia, ale aj astronómovia. Vo vedeckej činnosti sú neúnavní. Bývajú z nich vynikajúci letci, pretože sú odvážni. Často sa prejavujú aj umelecké sklony z detstva. Najmä ako výtvarníci udivujú smelosťou pohľadu na svet. No stáva sa, že neprerazia. Vodnári sa vonkoncom nehodia na posty úradnícke, bráni im v tom rebelantská povaha a presadzovanie vlastných myšlienok.
Sú chúlostiví na niektoré časti nôh, mávajú kŕčové žily a často si vykĺbia členok. Trpia aj poruchami krvného obehu, ostatné choroby ich zvyčajne obchádzajú.Ryby - Pisces

od 20.2. - do 20.3.- Jupiter a neptún

Slnko sa s týmto znamením stretáva 20 februára a zostáva v ňom do 20. marca. Aj toto znamenie má dvoch vládcov - Jupitera a Neptúna.
Sú to obyčajne nižší a chudí ľudia, s okrúhlymi ramenami a ohnutým telom. Majú slabo vyvinutú bradu, no napriek tomu je u nich mimoriadne aktuálny sklon k dvojitej brade. Oči majú vodnaté a zasnené. Vlasy jemné a riedke. Hlas jednotvárny.
Povahovo sú hanbliví, až zakríknutí. Sú precitlivení a najmenší podnet vyvoláva v očiach slzy ľútosti. Sú rozpačití a plachí, pôsobia dojmom akoby chceli zutekať. Neradi sa zoznamujú s novými ľuďmi.
Chýba im rozhodnosť a preto potrebujú oporu druhých. Potrebujú sa poradiť s každou maličkosťou. Nie sú to veľmi šťastné povahy. Žijú v ustavičnom nepokoji a strachu. Takmer nepoznajú, čo je to bezstarostnosť. Dostávajú sa aj do rozporu so zákonom, pretože majú labilný charakter a podľahnú rozličným zvodom. Musia sa vystríhať vplyvu zlého prostredia a kamarátov z mokrej štvrte. Pôsobia dojmom akoby žili v tranze.
Najlepšie sa cítia pri vode. Sú romantici a silná fantázia je príčinou toho, že snívajú s otvorenými očami. Radi sa zdržiavajú pri mori, ale často si to z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. Celé hodiny hľadajú svoje stratené veci a potom ich znova strácajú.
Ľudia narodení v znamení Rýb bývajú často leniví alebo pohodlní. Treba ich doslova nútiť, aby niečo robili. Potrebujú ustavičné povzbudzovanie, aby znova neupadli do stavu nečinnosti. Založení sú mediálne. Vábi ich nadprirodzenosť a zaoberajú sa myšlienkami o posmrtnom živote. Často sú námesační.
Aj v láske sú ostýchaví a váhaví. Mnohí z nich milujú len "na diaľku" a boja sa priblížiť k objektu svojej lásky. Preto sú zväčša nešťastne zaľúbení a dokážu niekoho zbožňovať celé roky, hoci ho poznajú len povrchne. Všetky milostné zážitky sa odohrávajú v ich fantázii.
Predsa však túžia po manželstve. To je možné len vtedy, ak partner včas spozná ich ostýchavosť a preberie iniciatívu vo vzájomnom vzťahu. Inakšie by príprava na manželstvo mohla trvať celé roky. Muži sa skoro nikdy neženia sami, musia ich oženiť druhí, ale neskôr v manželstve sa predsa spamätajú. Sú schopní priniesť pre rodinu akúkoľvek obeť. Majú radi deti a zvyčajne sa tieto manželstvá vyznačujú viacerými potomkami.
Najlepšie si rozumejú so znamením Škorpióna alebo Raka. Najmä ku Škorpiónom majú obzvlášť srdečnú náklonnosť. Celkom sa podriadia a nechajú viesť. Vhodní sú aj partneri zo znamenia Raka, lebo majú vlohy pre rodinný život a domov.
Deti narodené v tomto znamení sú precitlivené a neznesú nijaké výčitky. Vyžadujú si zvýšenú trpezlivosť. Z hocijakého pokarhania sú nešťastné a plačú už pri prísnejšom pohľade. Typické je, že takmer všetky majú vrodené sklony k lenivosti a neporiadku. Treba ich ustavične nabádať, súriť, ale opatrne, aby sa nerozplakali. Najlepší liek na hanblivosť je pobyt v cudzom prostredí. Tieto deti majú dobrý sluch a hlas.
Ľudia narodení v znamení Rýb inklinujú k zamestnaniam súvisiacim s vodou a tekutinami. Sú z nich výborní konštruktéri lodí, venujú sa námorníctvu. Sú dobrými lekárnikmi, sladovníkmi, ale aj obchodníkmi s vínom alebo výrobcovia liehovín (aj domácich). Nespoľahliví sú v obchode a úrade. Ženy sa často presadia ako učiteľky alebo ošetrovateľky .
Mnohí ľudia narodení v znamení Rýb sú zdravotne labilní. Hrozí im prechladnutie. Nohy majú vždy studené a neznášajú chladné počasie. V starobe trpia reumatizmom. Ich veľkým nepriateľom je alkohol. To však neznamená, že sa vystríhajú aj iných drog. Nahrádzajú si nimi pocit sebavedomia, ktorý im tak chýba.

Získajte nových zákazníkov za 10min!
ETARGET Vám privedie na stránky nových návštevníkov už od 1 Sk!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one